Formulieren

Hier kan u de gewenste tegemoetkomingsfiches, belastingformulieren en privacy-statement downloaden.

De onderstaande terugbetalingsformulieren kan u na het kamp binnenbrengen bij uw mutualiteit:

  • CM: Terugbetaling van 5€ per kampdag
  • Liberale mutualiteit: Terugbetaling van 2€ per nacht – max 10 nachten per jaar
  • De voorzorg: Betaald niet specifiek kampgelden terug. Er is een maximum van 15€ per jaar. Hiervoor kan u het formulier van het lidgeld gebruiken.
  • OZ: terugbetaling van 5€ per dag – max 20 dagen per jaar
  • Vlaams neutraal ziekenfonds: Terugbetaling van 5€ per overnachting
Lidgeld

OZ
Neutraal ziekenfonds
De Voorzorg

De CM doet geen terugbetalingen meer i.v.m. lidgeld.

Belastingformulieren

Voorblad
Weekend
Kamp

Kamp

CM
Neutraal Ziekenfonds
LM
OZ

Privacy

Privacy-statement