Formulieren

Hier kan u de gewenste tegemoetkomingsfiches, belastingformulieren en privacy-statement downloaden.

De onderstaande terugbetalingsformulieren kan u na het kamp binnenbrengen bij uw mutualiteit:

  • CM: Terugbetaling van 5€ per kampdag – max 100€ per jaar
  • OZ: Terugbetaling van 5€ per kampdag – max 100€ per jaar
  • Liberale mutualiteit: Terugbetaling van 5€ per kampdag – max 50€ per jaar
  • Vlaams neutraal ziekenfonds: Terugbetaling van 5€ per kampdag – max 120€ per jaar
  • Solidaris: 25% van het inschrijvingsgeld – max 100€ per jaar
Lidgeld

OZ
Voorzorg

Enkel het OZ en de Voorzorg doen nog terugbetalingen i.v.m. lidgeld 

Belastingformulieren
Weekend
Kamp
Kamp

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

OZ

Liberale Mutualiteit

Solidaris

CM

Privacy

Privacy statement